Energimerking av bygg

Hvorfor er energimerking viktig?

Illustrasjon av energimerking - Bø Installasjon

Formålet med energimerking er å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og dermed bidra til redusert energibruk.
Energimerket gis på en karakterskala fra A til G og gjør det mulig å sammenligne byggets energibehov med andre bygg i samme kategori.
Energiattesten inneholder et energimerke, et oppvarmingsmerke og en liste med mulige forbedringstiltak. Energiattesten er gyldig i ti år.

Forskrifter som må følges

Siden 1.juli 2010 må alle bygninger som skal selges eller leies ut være energimerket (Ny lov). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for, og fører tilsyn med energimerkeordningen. NVE er underlagt Olje- og energidepartementet.

Økonomi – Det lønner seg å energimerke bygget

Når du energimerker et yrkesbygg er det ikke bare et energimerke som produseres. Det aller viktigste er tiltakslisten som følger med. Listen består av forslag til energibesparende tiltak som gir besparelser i energibruk. Det finnes mange eksempler på utbedringer der investert kapital er tjent inn i løpet av 2-3 år som følge av lavere strømutgifter.
Det er ikke uvanlig med 30 – 50% lavere strømregning pr år.

Konkurransefortrinn i markedet

Markedet og leietagerne blir stadig mer bevisste i forhold til hva slag energiprofil bygget de leier skal ha. Så vel offentlige som private leietagere stiller i økende grad krav til at bygget skal være energimerket, og sågar hvilken energikarakter bygget skal ha. Kombinasjonen av miljøbevissthet, samfunnsansvar og totaløkonomi er retningsgivende for leietagerne.

De som energimerker bygget vinner de mest attraktive leietagerne
Eiendomsbesittere som ser viktigheten av å energimerke byggene er i ferd med å få et konkurransefortrinn. Det er gjerne de største private aktørene og det offentlige som viser vei når det gjelder miljøbevissthet, samfunnsansvar og ikke minst økonomi. Trenden er sterkt økende og vi vil i tiden fremover se at det er eiendomsbesittere som følger loven og energimerker byggene som vinner de mest attraktive leietagerne.

Hvordan foregår energimerking?

  1. Datainnsamling
  2. Befaring av bygg, komplettering av data
  3. Dynamisk simulering
  4. Organisere tilgang i Altinn
  5. Registrering av data
  6. Forslag til energitiltak
  7. Overlevering av energimerke

Vår kompetanse

For å kunne energimerke yrkesbygg, krever forskriften «bygningsteknisk- og energifaglig ingeniørkompetanse på bachelornivå og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg».

Vi har egen utdannet energirådgiver, både på bolig og industri.

Bø Installasjon

Tlf: 35 06 03 50
E-post: post@installasjon.as

Våre ENØK-medarbeidere


Stilling: Serviceleder/varmepumpe

Mobil: 479 03 620

E-post: hans-halvor@installasjon.as

Hans Halvor Espeseth

Stilling: Elektromontør/Varmepumpe

Mobil: 908 12 015

E-post: olav@installasjon.as

Olav Eika Rydland

Stilling: Energirådgiver
Mobil: 918 32 799
E-post: henning.gilde@installasjon.as

Henning Gilde

Åpningstider installasjonsavdeling

Mandag - fredag: 07-15.30
Lørdag stengt

24-timers service
35 06 03 50

Kontakt oss

Bø Installasjon AS
Stasjonsvegen 17
3800 Bø i Telemark

Tlf.: 35 06 03 50
Faxnr: 35 06 03 66
post@installasjon.as

Kontaktskjema